AKDENİZ BÖLGESİ

LGBTİ+LARA YÖNELİK HAK İHLALLERİ

RAPORU

 

Dönem: 1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021       

 

 

 

 

 

MERSİN

Temmuz 2021

 

Dönem: 1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021

 

MERSİN

Temmuz 2021

 

Hazırlayan:

Erkan DEMİR

 

Yayımlayan

Mersin 7 Renk Lezbiyen Gey Biseksüel Trans  Eğitim Araştırma ve Dayanışma  Derneği

 

Mersin 7 Renk LGBT Derneği

Adres: Kiremithane mah. İstiklal CD. No:87 Atlas Apt. K:5 D:23 Akdeniz / Mersin

Telefon: +90 324 2321622

Faks: +90 324 2321622

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web sitesi: www.mersinyedirenk.org

 

…………………………………………………………………………………………………..

“Bu rapor Haklara Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Mersin 7 Renk Lezbiyen Gey Biseksüel Trans  Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği’ne  aittir ve Avrupa Birliği’nin ve/veya Haklara Destek Programı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

GİRİŞ

Bu rapor Haklara Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile  Mersin 7 Renk LGBT Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında 1 Temmuz 2020 ile 30 Haziran 2021 arasında Akdeniz Bölgesi’nde pilot seçilen 5 ilde raporlama çalışmaları yapılmıştır.

Çalışmanın  Amacı; Akdeniz Bölgesinde pilot olarak seçilen 5 ilde (Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Antalya) LGBTİ+ bireylere yönelik hak ihlallerini raporlamaktır.

Kapsam; Raporlama çalışmaları derneğimiz raportörü Yağmur ARICAN tarafından yürütülmüştür. Raportör tarafından bir yıl boyunca yüz yüze yapılan görüşmeler, mağdur LGBTİ+’ların beyanları, tanık ifadeleri,  derneğimize yapılan başvurular, tanıklık ettiğimiz olaylar, haber araştırmaları, takip ettiğimiz davalar kapsamında elde ettiğimiz veriler derlenerek vaka verisi olarak raporlamalara kaynak oluşturulmuştur. Çalışmada raporlama kaynağı olarak, son 3 yıldır yaptığımız raporlama verilerinden hareketle; Tanık, Mağdur, Medya, Polis, STÖ ve LGBTİ Örgütü başlıkları raporlama veri girişlerinde ana başlıklar olarak kullanılmıştır.

Raporlama çalışmaları için 32 sorudan oluşan önceden hazırlanmış kolaylaştırıcı formlar kullanılmıştır. Bu çalışmada 5 il için toplam 52 adet raporlama yapılmış olup raporlama sonuçları istatistiksel olarak dağılımları açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerde 32 soru ve cevap üzerinden hak ihlalleri analiz edilerek veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Kısıtlar; Raporlama çalışması yürüttüğümüz süre ve pilot olarak seçtiğimiz şehirlerde LGBTİ+’lara yönelik gerçekleşmiş tüm hak ihlallerine ve vakaların bilgisine erişmemiz hem erişim hem de teknik açıdan mümkün değildi. Özellikle son 2 yıldır Covid 19’dan kaynaklı mağdurlara erişim görece daha zorlaşmış ve geçtiğimiz yıl içinde bu konuda yüz yüze görüşme ile ilgili gerek sağlık gerekse güvenlik açısından ciddi erişim sorunları yaşanmıştır. Ulusal basında ve medyada LGBTİ+ örgütleri hakkında sunulan hedef gösterici, ayrımcı, terörize edici haberler ve yayınlar  özellikle yeni ilişki kurduğumuz aktivistlerin derneğimiz ile iletişim kurmasında bir korku bariyeri - çekince oluşturarak  veri toplama çalışmalarını olumsuz yönde etkilemiştir.

Çalışma kapsamında yapılan raporlamalar, mağdurlarına erişebildiğimiz bu erişimi bazen ev ziyaretleri, bazen özel randevular ile rica ve ilişki ağı referanslarını kullanarak zorlayarak sağladığımız, bazı raporlamalarda ise tanık beyanları ve  STK ların verileri ile medya araçları gibi dolaylı yoldan tespit edebildiğimiz hak ihlallerini derleyerek, raporlamalara girebilecek hak ihlali vakalarını bu çalışmaya aktarmaya çalıştık.

Yapılan  raporlamalar, erişim kısıtlarının fazlalığı gibi birçok nedenle tam anlamıyla gerçek var olan hak ihlallerini yansıtmamaktadır, elde edilen verileriler raportörün ulaşabildikleri olmakla birlikte, gerçek hak ihlallerinin çok daha fazla olduğunu veya yaşanılan hak ihlallerinin çok vahim derecelere fazla olduğu sonucunu tespit ettiğimizi söyleyebiliriz.

Görüşme İzlenimleri; LGBTİ+ bireylerin yaşamın görünür alanlarında olanlar, olmalarına  izin verilmeyenler, görünür olmadan yaşamlarına devam etmeye çalışanlar, Pandemi sürecinde görünür olanların dahi görmezden gelindiği bir yeni durumla seks işçilerinin genelevlerin boşaltılması, sokağa çıkma kısıtlamaları, sağlık riskleri, nasıl çalışır, çalışamazsa nasıl geçinir, bu süreci nasıl atlatır sorularının cevapsız kaldığı bir dönemin mağdurlarını raporlamaya çalışmak çabası ile saha çalışmaları yürütülmüştür.

Rapörtör tarafından saha çalışması ile “özellikle ev ziyaretleri ile” çok sayıda LGBTİ+’lara ulaşılmıştır. Ancak Pandemiden kaynaklı işsizlik, sokağa çıkamama, yasaklamalar, sağlık riskleri, ekonomik sorunlar, damgalama, ifşa kaygısı gibi  nedenlerle görüşmelerden kaçındıkları, yaşadıkları hak ihlallerini gizledikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca raporlama verisi olarak kullanılamayan birçok görüşmede LGBTİ+ların yaşadıkları birçok hak ihlalini gizlendiği veya yaşanılan-maruz kalınan hak ihlallerinin günlük yaşamda rutinin bir bölümü gibi görüldüğü, hak ihlali olmadığı düşüncesi, yaşadıklarını günlük yaşamlarında normalleştirdiklerini, içselleştirildiklerini, devlet yada kolluk kuvvetleri ile başlarının belaya gireceği gibi algıların hâkim olduğu gözlenmiştir.

LGBTİ+ bireylerin görüşmeler sırasında şiddete alışkın olduklarını " bunlar sorun değil, her zaman yaşadığımız bu" şeklinde ifadeler kullanmaları, yaşadıkları şiddetin normalleştirilmesi veya içselleştirilmesi gibi bir tutumla ifade edilmesi dikkat çekicidir.

Karakollarda yaşanan ve failin kolluk kuvveti olduğu vakalarla ilgili hak ihlalleri tespit etmek için alanda yapılan çalışmalar sırasında; raportör kolluk kuvvetleri tarafından engellenmiş olup mağdur öznelere kolluk kuvvetleri tarafından raportöre güvenmemeleri, soruna özneler ve kendi aralarında çözüm bulacakları, üstü kapalı tehditlerle özneler yıldırılıp  raportör ile görüşmeler engellenmiştir.

Derneğimize başvuran mağdurların görüşmelerde ısrarla kimliklerinin gizli tutulmasını istemeleri, ailelerinin yaşadıklarından haberinin olmamasını isteme talepleri, ifşa olma korku ve kaygılarının görünürlüğü ve bu durumlara dair gözlemlerimiz aslında LGBTİ+’ların uğradıkları hak ihlallerinin çok küçük bir bölümünü  kurumlara başvurularla yansıttığını düşündürmektedir. Gözlemlediğimiz diğer bir olgu ise, görünür olan LGBTİ+’ların daha güvensiz bir yaşam sürdükleri gerçeğidir.

Ülkeyi yönetenlerin kullandıkları sorumsuz dil, LGBTİ+’lara yönelik nefret söyleminin ve anlayışının daha da yaygınlaşmasına neden olmaktadır. LGBTİ+’lara yönelik her geçen gün yeni birçok olay ve durum yaşanıyor. Birçoğu duyulmuyor bile. LGBTİ+ bireylerin genellikle toplumsal baskılar nedeniyle başlarına gelen saldırıları anlatmakta güçlük çektikleri yine  ayrı bir gerçeği oluşturmaktadır. Şiddet ve saldırılara maruz bırakılan LGBTİ+ bireyleri ciddi travmalar yaşamaktadırlar ve bu durum içine kapanarak yalnızlığa yönelen hiç kimseye güvenmeyerek ilişki kurmaktan kaçınan bir tutumu sergilemelerine neden olmaktadır.

Yönetenlerin ve liderlik rolü ile otorite kurmaya çalışanların son dönemde  ulusal ve yerel medya araçlarını kullanarak LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcı ve nefret söylemi içeren haberleri toplum genelinde  LGBTİ+’ lara yönelik  ötekileştirme ve nefret suçlarını arttıran diğer önemli bir etkendir. Homofobik ve transfobik yaklaşımların yarattığı bu anlayış, uygulama ve yaptırımlar; sadece LGBTİ+ bireylere zarar vermekle kalmamakta, ülkedeki mevcut nefret suçlarının da giderek artmasına neden olmaktadır.

LGBT+ bireyler ülkemizde cinayet, tecavüz, taciz vakaları gibi  her türlü fiziksel şiddete maruz kalan; hor görülme aşağılanma, dışlanma gerçekliğiyle mücadele etmek zorunda bırakılan, toplumsal yaşamın her alanından uzaklaştırılan ve ötekileştirilen bireylerdir.  LGBT+ bireylerin yaşadıkları bu şiddet sarmalı diğer yandan yaşam, çalışma, barınma sağlık ve eğitim hakkı gibi temel haklardan yoksun bırakılma durumu ile bu şiddeti derinleştirmektedir.

Pandemi sürecinde; Hizmet sektöründe çalışan birçok kişi gibi seks işçileri de pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında yerini aldı. Ekonomik zorluklarla baş başa bırakılan seks işçilerinin çoğu, salgın gerekçesiyle genelevlerin kapatılması kararı ile  kayıt dışı çalışmaya itilerek merdiven altı işlere yönlendirilmiştir. Devlet desteğinin hiç denecek kadar az olduğu  bu süreçte derinleşen sorunlar yumağında kapatılan genelevlerde çalışanlar için ciddi mağduriyetler ortaya çıkmıştır.

Seks işçiliği yapan LGBTI+lar yönünden genelevlerin kapanması, tam kapanma ve sokağa çıkma yasakları ile seks işçilerinin çalışma saatleri olan akşam saatlerinde çalışma imkanlarını neredeyse tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bu süreçte  genelevlerin kapatılmasının ‘bulaş’ riskini azaltacağı savunularak, seks işçiliği şiddete en açık meslek gruplarından biri haline getirilmiştir. Yine bu süreçte Diyanet İşleri Başkanı’nın eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkilerle ilgili nefret ifadeleri sarf etmesi sonucu LGBTI+lara yönelik saldırıların artmasına neden olmuştur. Genelevlerde çalışan seks işçilerinin görece güvenli olan durumları genelevlerin kapatılmaları sonrasında internetten ya da tavsiye üzerine telefonla müşteri bulma gibi,  evine çağırma, otelde buluşma yöntemleri kullanılması sonucu karşılarına sapık, psikopat ya da uyuşturucu etkisi altında birilerinin  çıkabildiği daha güvensiz, şiddet içeren  ortamları ve durumları beraberinde getirmiştir. LGBTI+ özneleri için Pandeminin yarattığı yalnızlaşma ve ekonomik zorluklar bu dönemde kimsesizlikten dem vurararak intihara teşebbüs edenlere ait vaka sayılarını ciddi oranda arttırmıştır. Bazıları ölümü bile göze alarak yasak zamanında çalışmak zorunda kalmış ekonomik sorunların üstesinden gelmeye çalışırken ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmıştır. Türkiye'de LGBTİ+ bireylere hiçbir iş imkanı tanınmadığı ve başka bir iş yapma ihtimallerinin de bulunmadığı, LGBTİ+ bireyler için açılmış olan veya bu insanları koruyan ne bir kurum, ne bir kuruluş, ne bir devlet desteği olmadığı bir ortamda bu sonuçlar kaçınılmazdır.

Seks işçiliğinin bir meslek olarak tanımlanmaması, yasal güvence altına alınmaması,  İçişleri Bakanlığı’nın hedef göstermeleri, Diyanet İşleri Bakanlığı’nın Cuma hutbelerinde verdiği vaazlar, Cumhurbaşkanı’nın hedef göstermeleri gibi birçok neden ve çaba ile  LGBTİ+ bireylerin maruz kaldığı hak ihlalleri pandemi döneminde artmıştır.

Diğer taraftan LGBTİ+ bireyleri hedef alan lulusal düzeydeki girişimler ile;  Onur Yürüyüşü’nün düzene, genel sağlığa ve genel ahlaka aykırı olabileceği veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi” bahanesiyle yasaklanması, Gökkuşağına dair her şeyin suç unsuru gibi gösterilmeye çalışılması,  Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektör Melih Bulu’nun atanmasıyla başlayan eylemlerde başta LGBTİ+’lar olmak üzere tüm Boğaziçi öğrencileri ve akademisyenlerin devlet şiddetine maruz bırakılması, Küçük Bayram’da yerlerinden edilen seks işçisi kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede kaldırılması, Cumhurbaşkanı’nın yok öyle bir şey diyerek yok saymaya çalıştığı lezbiyenler, 6 Mart günü Kadıköy’de gözaltı işkencesine maruz kalan Kürt trans artı kadınlar, Adalar Emniyeti’nin Onur Haftası pikniğine tehdidi, Şişli Kaymakamlığı’nın 30 günlük etkinlik yasağı, Maçka’da LGBTİ+’lara piknik yasağı ve polis saldırısı,  Beyoğlu Kaymakamlığı, “devletin ilkesi ve bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene, genel sağlığa ve genel ahlaka aykırı olabileceği veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla onur yürüyüşünü yasaklaması, Heybeliada’da ve Maçka’da devlet yetkililerinin düzenlenecek  pikniğe yönelik tehdit ve saldırıları sistematik olarak toplumsal düzeyde  LGBTİ+’lara yönelik baskı, nefret ve şiddeti arttırmıştır.

Akdeniz Bölgesinde LGBTİ+ lara Yönelik Hak İhlalleri Raporlama Çalışmaları Verileri

(1 Temmuz 2020 -30 Haziran 2021 Dönemi )

Derleyen: Erkan DEMİR (Mersin 7 Renk LGBT Derneği Proje Koordinatörü)

 

Bu rapor, LGBTİ+’lar açısından raporlama kapsamındaki pilot illerde yaşanan hak ihlallerinin tamamının durumunu yansıtmamaktadır. Bu durumun nedenleri arasında ;

Hak ihlaline uğrayan öznelere erişimin sınırlı olması, öznelerin yaşadıkları her hak ihlalini bildirmemesi, bildirebilecekleri kanalların sınırlılığı, bildirdiklerinde bir şey yapılmadığı ya da yapılamayacağına olan kanaatler, yargıya olan güvenin az olması, kişilerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri yönünden ayrımcılığa uğrayacakları ön kabulü ve sanıkların gerekli cezaları almadığını gördükleri pratikler sıralanabilir.

 

LGBTİ+ lara Yönelik Hak İhlalleri raporlamaları yapılırken 32 sorudan oluşan önceden hazırlanmış kolaylaştırıcı formlar kullanılmıştır. Bu sorular ve raporlamalarda sorulara verilen cevaplar ışığında elde edilen vaka verileri istatistiksel olarak düzenlenerek aşağıda tablolar ve grafikler halinde sunulmuştur.

Çalışmada 5 il için toplam 52 adet raporlama yapılmış olup raporlama verilerinin illere göre dağılımına baktığımızda Mersin = 32, Gaziantep = 5, Adana = 7, Antalya = 5 ve Hatay için = 3 raporlama yapılmıştır.

Raporlama kaynağı olarak değerlendirdiğimiz de 52 vaka için en çok 45 ile mağdur, 6 tanık, 1 Medya şeklinde bir dağılım görülmektedir. Çalışmanın tüm verilerini 32 soru üzerinden genel olarak değerlendirdiğimizde;

Raporlama Kaynağı

Mağdur

Tanık

Medya

Polis

STÖ

LGBTİ Örgütü

Diğer

45

6

1

0

0

0

0

 

 

 

 1. Cinsel kimlik açısından raporlama kaynağı kişilerin dağılımına baktığımızda; 33 ile en çok trans olduğu (Trans Kadın 27, Trans Erkek 6) ve bu sayıyı Erkek = 11, Kadın = 6 ve Diğer = 2 takip etmektedir. Vaka verilerinde translara yönelik hak ihlallerinin ağırlıklı olduğu açığa çıkmaktadır.
 2. Cinsel kimlik açısından kendinizi nasıl tanımlarsınız?

Erkek

Kadın

Trans Erkek

Trans Kadın

İnterseks

Diğer

Toplam

11

6

6

27

0

2

52

 

 

 1. Cinsel yöneliminiz sorusuna verilen cevaplara baktığımızda 28 Heteroseksüel, 11 Gey, 6 Lezbiyen, 4 Biseksüel, 2 Cevapsız ve 1 Diğer şeklinde bir dağılım görmekteyiz.

 

 1. Cinsel yöneliminiz nedir?

 

Gey

Lezbiyen

Biseksüel

Heteroseksüel

Diğer

Cevapsız

11

6

4

28

1

2

 

 

 

 1. Mağdurun yaş aralığı için en fazla %46 ile (24 kişi) 26-35 yaş aralığı öne çıkmış olup diğer dağılımlar ( 18-25 = 9 kişi, 36-45= 16 kişi, 46- 65= 2kişi, 1 kişi bilinmiyor)
 2. Mağdurun yaşı aralığı;

6--12

13--17

18--25

26--35

36--45

46--65

65'ten fazla

Her yaştan

Bilinmiyor

Toplam

0

0

9

24

16

2

0

0

1

52

 

 

 1. Cinsel kimliğinize dair ne derece “açıksınız”?

En fazla % 61,5 ile Tamamen açığım cevabı,  en az ise %1,9 ile Kardeşlerime açığım ve %1,9 ile Hiçbir şekilde açık değilim cevapları verilmiştir. Diğer cevaplar tabloda sunulmuştur.

 

 

Tamamen açığım

Kardeşlerime açığım

LGBTİ topluluğuna açığım

Hiçbir şekilde açık değilim

Anne babama ya da yalnızca birine açığım

Arkadaşlarıma açığım

İşyerinde açığım

Diğer ise açıklayınız.

Sayı

32

1

8

1

0

9

0

1

%

61,5

1,9

15,4

1,9

0,0

17,3

0,0

1,9

 

 1. Mağdurun LGBTİ+ toplumuyla ilişkisi için sunduğumuz 4 seçeneğin dağılımı; % 48 ile “Etkinliklere ya da buluşma mekânlarına arada sırada gidiyorum”, % 35 ile “LGBTİ topluluğu ile herhangi bir bağlantım yok”, %8 ile ile “Aktivistim veya LGBTİ konularında çalışan sivil toplum örgütünde çalışıyorum”, % 4 ile “Etkinliklere veya buluşma mekânlarına düzenli olarak gidiyorum” ve % 6 “diğer” olduğu saptanmıştır.
 2. Mağdurun LGBTİ+ toplumuyla ilişkisi

 

Aktivistim veya LGBTİ konularında çalışan sivil toplum örgütünde çalışıyorum

Etkinliklere veya buluşma mekanlarına düzenli olarak gidiyorum

Etkinliklere ya da buluşma mekanlarına arada sırada gidiyorum

LGBTİ topluluğu ile herhangi bir bağlantım yok

Diğer

Toplam

Sayı

4

2

25

18

3

52

%

8

4

48

35

6

100

 

 

 1. Olayın kısa özeti; Her raporlama vaka türleri açısından bir ya da birden fazla hak ihlalini içeren olay – olaylar şeklinde özet olarak raporlama çalışmasına yansıtılmıştır. 52 raporlama için bu veriler derlenerek aşağıda sunulan tablo ve grafikler aracılığı ile yansıtılmaya çalışılmıştır.

 

 1. Olayın gerçekleştiği tarih; Raporlama zaman aralığı olarak raporlamanın belirli bir dönemi temsil etmesi amacıyla 01/07/2020 ile 30/06/2021 tarih aralığında gerçekleşen vakalara ait veriler kullanılmıştır.

 

 1. Olayın gerçekleştiği saat aralığı belirtiniz. Olay sayıları ve saat aralığı dağılımına baktığımızda; Toplam 52 olay için, 12-18 saatleri arasında 25 olay, 18-24 saatleri arasında 21 olay, 24-06 saatleri arasında 2 olay, 6-12 saatleri arasında 2 olay ve 7/24 saatleri arasında 2 olay (Cezaevi ) şeklinde bir dağılım saptanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 1. Olayın gerçekleştiği saat aralığı belirtiniz.

 

Saat Aralığı

6--12

12--18

18--24

24--06

Cezaevi 7/24

Toplam

Olay sayısı

2

25

21

2

2

52

 

 

 

 1. Olayın gerçekleştiği şehir belirtiniz.

 

Adana

Antalya

Gaziantep

Hatay

Mersin

Toplam

7

5

5

3

32

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Olayın gerçekleştiği mekanı belirtiniz?

 

 

Ev

Evin civarı

Sokak, cadde

Askeri mekan

Okul

Karakol

Kafe, bar, restoran vb.

Mahkeme /adliye

İşyeri

Park

 LGBTİ buluşma mekanı içi ya da civarı

Hastane veya sağlık merkezi

Toplu taşıma aracı veya durak

Diğer

16

5

9

0

0

1

1

1

3

 

0

4

3

9

 

 

 

 1. Olayın Türü- Aşağıdaki eylemlerden hangisi ya da hangilerine maruz kaldınız?

 

 

 1. Faillerin kaç kişi olduğunu belirtiniz.

 

 

1 - Kişi

2 - Kişi

3 - Kişi

3’ten fazla Kişi

Toplam

Kişi Sayısı

22

13

6

11

52

%

42

25

12

21

100

 

 

 

 

 1. Failin kimliğinin aşağıdaki kategorilerden hangisine uyduğunu belirtiniz.

 

 

Özel Kişi (aile üyesi, arkadaş, tanıdığım ya da tanımadığım herhangi bir şahıs)

Özel Kurumda Görevli

Kamu Görevlisi

Bilmiyorsanız, fail(ler)in kimliğine ilişkin bilgilerinizi paylaşınız:

Toplam

Sayı

28

5

16

3

52

%

54

10

31

6

100

 

 

 1. Fail(ler) Özel Sektörde Görevli ise belirtiniz:

 

Özel kurumda işveren veya yönetici

Özel öğretim kurumlarında öğretmen veya okul personeli

Özel kurumda sağlık görevlisi (doktor, hemşire, hastane çalışanı gibi)

İşverenlerinin güvenliğinden sorumlu profesyoneller (özel güvenlik görevlileri gibi)

Diğer

8

0

1

0

10

 

 

 1. Olayda Fail(ler)in hangi yaş grubunda olduğunu belirtiniz. 

 

18 yaşının altında

18 yaşının üstünde

Bilmiyorum

Toplam

0

51

1

52

 

 1. Olay sırasında görgü tanıkları var mıydı?

 

Evet

Hayır

Toplam

34

18

52

 

 

 

 1. Varsa, kaç kişi olduklarını belirtiniz.

 

Bir

Birden fazla

Görgü tanığı yoktu

Bilmiyorum

Boş

Toplam

4

29

3

1

15

52

 

 1. Görgü tanıklarının tepkisi nasıldı?

 

Bana destek verdiler

Bir kısmı bana destek, diğer kısmı faile destek verdi

Seyrettiler ve görmezden geldiler

Saldırgan ya da faile destek verdiler

Diğer

Toplam

3

4

19

7

2

35

 

 

 1. Olaydaki önyargının kaynağı; Olayın aşağıdaki özelliklere sahip olduğunuz veya öyle algılandığınız için mi gerçekleştiğini düşünüyorsunuz?

 

 

Cinsel yönelim

Irk / Etnik kimlik

Cinsiyet kimliği

Din

Cinsiyet

Engellilik

Yaş

Seks işçiliği

Diğer

%

21

0

23

0

0

0

0

9

2

 

 

 

 1. Önyargının göstergesi; Neden olayın yukarıda belirttiğiniz özelliklere sahip olduğunuz veya öyle algılandığınız için gerçekleştiğini düşünüyorsunuz?

 

Mağdurun algısı

Tanığın algısı

Kullanılan dil, mimik, jest ve sözcükler

Daha önce yapılan tehditler veya başka olaylar

Fail(ler) LGBTİ olduğumu biliyor veya öyle olduğumu düşünüyordu

Mağdur ile saldırgan arasındaki kimlik farkı

Saldırgan(lar)ın organize suç grubuna dahil olması

Olay yerinde bırakılan belirli bir işaret

Diğer

8

2

20

9

37

8

0

0

0

 

 

 1. Olayda yaralandınız mı? Yaralandıysanız, ne tür yaralar aldınız?

Evet

Hayır

9

43

 

 1. Tıbbi yardım için başvurdunuz mu?

Evet

Hayır

5

47

 

 1. Evet ise sağlık personelinin tavrı nasıldı?

 

Destekleyici   

Formel

Güvensiz

Cinsiyet kimliğine duyarsız

Düşmanca / Taciz edici/ Hakaret edici

Suçlayıcı

Şiddet içeren şekilde

 Diğer

0

3

3

2

1

1

1

0

 

 

 

 1. Olay sizi psikolojik olarak etkiledi mi?

 

Evet

Hayır

Bilmiyorum

Toplam

34

5

13

52

 

 

 

 1. Olay sonrasında aşağıdakilerin hangisinden psikolojik destek gördünüz?

 

Psikolog veya psikiyatrist

Arkadaşlar

Aile üyeleri

Psikolojik destek görmedim

LGBTİ konularında çalışan sivil toplum örgütü

Mağdur destek grubu

Diğer

Toplam

2

13

3

10

7

0

4

39

 

 

 

 1. Psikolojik destek gördüyseniz, size uygun davranıldığını düşünüyor musunuz?

 

Evet

Hayır

Kısmen

Bilmiyorum

Toplam

1

7

7

3

18

 

 

 1. Olayı polise bildirdiniz mi?

Evet

Hayır

11

40

 1. Evet ise, Polisin tavrı nasıldı?

 

Destekleyici

Formel

Güvensiz

Cinsiyet kimliğine duyarsız

Düşmanca / Taciz edici/ Hakaret edici

Suçlayıcı

Şiddet içeren şekilde

Diğer

1

2

0

6

5

1

1

2

 

 

 1. Olayı polise bildirmediyseniz, neden? Lütfen belirtiniz.

 

Bildirmeye İhtiyaç duymadım

Tehdit edildiğim için bildirmedim

Polis tarafından ayrımcılığa uğratılmak istemedim

Şiddet görme ve aşağılanma korkusu

Polis tarafından aileme veya medyaya ifşa edilmek istemedim

Fail(ler) ailemden olduğu için bildirmedim

Başvurunun işe yarayacağına inanmıyorum

 Olay zaten polisin gözü önünde gerçekleşti

Polise güvensizlik

Diğer

9

3

6

6

7

3

5

0

7

5

 

 

 1. Olay mahkemeye intikal etti mi?

Evet

Evet ise,

Dava sonucu veya durumu hakkında bilgi

Hayır

Bilmiyorum

8

 

42

2

 

 1. Olay aşağıdaki kurum veya yetkililerden birine bildirildi mi?

 

Evet

Hayır

13

39

 

Birleşmiş Milletler Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

Uluslararası İnsan Hakları STK’ları

Anayasa Mahkemesi

İdari şikayet prosedürü

Bilmiyorum

LGBTİ konularında çalışan STÖ

Kamu Denetçiliği Kurumu

Eşitlik Kurumu

Diğer

 0

 0

 0

0

0

13

 0

0

 

 

 

 

 

 1. Hak ihlali durumu Hk.

 

Bu bir hak ihlalidir

Hak ihlali olması muhtemeldir

Hak ihlali olarak tescil edildi

Diğer

52

0

0

0