AYM ve AİHM Başvurularında Kabul Edebilirlik Kriterleri ve Mahkemelerin Yargısal Yorum Yöntemleri Hakkında Avukat Eğitiminin Dördüncüsü Mersin'de Düzenlendi

Mersin 7 Renk LGBT Derneği olarak Haklara Destek İnsan Hakları Örgütlerini Destekleme Programı kapsamında 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde Mersin Deniz Kumu Otel'de AYM VE AİHM BAŞVURULARINDA KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ ve MAHKEMELERİN YARGISAL YORUM YÖNTEMLERİ HAKKINDA 4. AVUKAT EĞİTİMİ gerçekleştirildi. İki gün süren Eğitime 7 İlden (Ankara, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, İstanbul ve Mersin) Barolara kayıtlı 23 Avukat katılım sağladı. Eğitim Ankara Barosu'ndan Eğitmen Av. Şahin ANTAKYALIOĞLU tarafından gerçekleştirildi.