9 Aralık 2023 tarihinde “İnsan Hakları Atölye Çalışması” Noax Hotel’de gerçekleştirildi. “Aktivistlerle İnsan Haklarını Uygulamak" Projesi kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmasında; Ayrımcılık Yasağı - Av. Ufuk Can MAHANOĞLU (Evrensel Haklar İçin Hukukçular Derneği), LGBTİ+’ lara Yönelik Hak İhlalleri - Erkan DEMİR (Mersin 7 Renk LGBT Derneği Proje Koordinatörü), İnsan Hakları Bağlamında Katılımcı Demokrasi Hakkı - Av. İlhan ÖNGÖR (Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği) ve İnsan Hakları Bağlamında Ayrımcılık Karşıtı Eşitlik Talebi - Av. Zilan KILIÇ (Anka Üreten Kadın Derneği) sunumların yanı sıra İnsan Haklarını Deneyimsel Öğrenme, Evrensel İnsan Hakları, Çoğulculuk, Ayrımcılık, Eşitlik vb. konu başlıklarında değerlendirmeler yapılarak görüş alışverişinde bulunulmuştur. 20 civarında STK temsilcisi ve aktivistin katıldığı atölye, değerlendirme ve anket çalışması ile tamamlanmıştır.