Mersin 7 Renk LGBT Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği olarak İsveç Konsolosluğu tarafından desteklenen “Farklıyız, Birlikte Güçlüyüz” proje çalışmasında 09-10 Ekim 2021 tarihinde Mersin'de bulunan NOAX otelinde sivil toplum örgütü ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Atölye kapsamında hak ve ihlal nedir? insan haklarının özellikleri nelerdir? hak ihlali nedir? konusunu Mersin Barosuna kayıtlı Ezgi ÖZKAN kolaylaştırdı. Mersin Barosu ve Mersin Yedi Renk LGBTİ Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneğinin yürüttüğü ve planladığı hak ihlalleri raporlarının görünürlüğüne yönelik alt grup sunumları gerçekleştirildi. Hak ihlallerinin raporlanmasında uyulması gereken asgari standartlar ve hak savunucuların maruz kaldığı zorluklar ve olası çözümler konusunu ise İnsan Hakları Aktivisti ve Sivil Toplum Çalışanı Mehmet BAYRAM kolaylaştırdı.