Akdeniz bölgesi lgbti +lara yönelik hak ihlalleri çalıştayı 14,15 martta mersinde gerçekleştirildi... Mersin 7 renk lgbt derneğinin ana yürütücüsü oldugu proje ortaklaşa bir rapor hazırlanarak, demokratik kitle örgütleri ile paylaşıldı. Mersin 7 renk lgbt derneğinin ana yürütücüsü oldugu proje 5 ayrı şehirde raportör eğitimiyle başlayan projede 70 civarında sivil toplum örğütüne ulaşıldı,5 ayrı şehirden sivil toplum öğütleri in hazırladığı rapor istatistiği yapılarak, kitaplaştırılıp ulus ve uluslar arası boyuta taşınmasına, kamuoyuna basın toplantısı yapılarak deklare edilmesi kararlaştırıldı Çalıştaya adana, Hatay, Gaziantep, Antalya ve mersin illerinden sivil toplum öğütleri, Mersin barosu, siyasi partiler ( hdp ve Chp) mersin büyük şehir belediyesi, odalar katıldı. Lgbti+ lara yönelik hak ihlallerine çözüm odaklı çalışmalar dışında atölyelerle ihtiyaç analizi ve çözümler arandı Çalıştaya akademisyen ve mersin ünüversite si tıp fakültesi katıldı Çalıştay öneriler ve temenniler sunulurken yakın bir tarihte lgbti+lara yönelik hak ihlalleri raporları (2019) basın toplantısı yapılmasıyla kararlaştırılır son buldu.