Akdeniz Bölgesi LGBTİ +lara Yönelik Hak İhlalleri Çalıştayı 14 - 15 Mart'ta Mersin'de gerçekleştirildi. Mersin 7 Renk LGBT Derneğinin ana yürütücüsü olduğu projede ortaklaşa bir rapor hazırlanarak, demokratik kitle örgütleri ile paylaşıldı. 5 ayrı şehirde raportör eğitimiyle başlayan projede 70 civarında sivil toplum örgütüne ulaşıldı, beş şehirden sivil toplum öğütlerinin hazırladığı raporların istatistiği yapılarak, kitaplaştırılıp ulusal ve uluslararası boyuta taşınmasına ve  kamuoyuna basın toplantısı yapılarak deklare edilmesine kararlaştırıldı. Çalıştaya Adana, Hatay, Gaziantep, Antalya ve Mersin illerinden sivil toplum öğütleri, Mersin Barosu, siyasi partilerin temsilcileri ( HDP ve CHP) Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli meslek odaları katıldı. LGBTİ+ lara yönelik hak ihlallerine çözüm odaklı çalışmalar yanısıra yapılan atölyelerle ihtiyaç analizi ve çözümler arandı. Çalıştaya birçok akademisyen katılarak katkı sundu. Çalıştayda öneriler ve temenniler sunulurken yakın bir tarihte LGBTİ+lara yönelik hak ihlalleri raporları (2019) basın toplantısı yapılmasıyla kararlaştırılarak son buldu.