Mersin 7 Renk LGBT Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği olarak İsveç Konsolosluğu tarafından desteklenen “Farklıyız, Birlikte Güçlüyüz” proje çalışmasında 25-26 Eylül 2021 tarihinde Mersin'de bulunan NOAX otelinde sivil toplum örgütü ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Atölye kapsamında ayrımcılık kavramı ve unsurları, keşisimsellik ve adalete erişim konusunu Mersin Barosuna kayıtlı Ezgi ÖZKAN kolaylaştırdı.  STÖ'lerin iç politikalarında Ayrıcımcılıkla Mücadele ve İnsan Hakları Temelli Yaklaşımın Ana Akımlaştırılması ve Yerel Düzeyde Ayrımcılıkla Mücadele Eylem Planının Geliştirilmesi konusunu ise İnsan Hakları Aktivisti ve Sivil Toplum Çalışanı Mehmet BAYRAM kolaylaştırdı.