LGBTİ+ Temel Kavramlar ve Farkındalık Atölye Çalışması 28 Ocak 2024 tarihinde Nobel Otel’de gerçekleştirildi.  İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenen “Aktivistlerle İnsan Haklarını Uygulamak" Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmasında; Atölye Çalışması İçerik Aktarımı ve Kahvaltı ile başlayan çalışma, Yağmur ARICAN (Mersin 7 Renk LGBT Der. Bşk.) ve Tuna ŞAHİN’in (ANKA Üreten Kadın Derneği) ortaklaşa gerçekleştirdikleri “LGBTİ+ Temel Kavramlar ve Farkındalık Üzerine Söyleşi” sunumlarının ardından; bir çok STK temsilcisi ve aktivistin katıldığı atölye tüm katılımcıların katkı sunduğu  “LGBTİ+ Temel Kavramlar Üzerine Sorular – Cevaplar” bölümü ile sürdürülüp, son olarak  Atölye Çalışması Değerlendirme – Anket çalışması yapılarak verimli bir şekilde tamamlanmıştır.

Ekonomik ve Sosyal Haklar Penceresinden Yoksulluk  Atölye Çalışması 20 Ocak 2024 tarihinde Nobel Otel’de gerçekleştirildi. Aktivistlerle İnsan Haklarını Uygulamak Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz Yoksulluk temalı atölye çalışmasında; Yoksulluk Atölyesine Temel Kavramlarla Giriş  - Erkan DEMİR (Mersin 7 Renk Proje Koordinatörü); Kentsel Yoksulluk ve Sosyal Politikalar - Ayşegül YILGÖR; Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Kadın  Yoksulluğu - Mine Ünal Özel (ANKA Üreten Kadın Derneği Bşk.);  LGBTI+’ların Yoksulluğu ve Yoksunluğu - Yağmur ARICAN (Mersin 7 Renk Der. Bşk.) ve Tuna ŞAHİN’in (ANKA Üreten Kadın Derneği) birlikte gerçekleştirdiği sunumların yanı sıra ulusal ve küresel düzeyde yoksulluk üzerine çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. STK temsilcileri ve aktivistlerin katıldığı atölye çalışması, grup çalışması ve son olarak yapılan değerlendirme anketi ile tamamlanmıştır.

 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Herkesi İlgilendiriyor Atölye Çalışması 23 Aralık 2023 tarihinde Noax Hotel’de gerçekleştirildi.  İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenen “Aktivistlerle İnsan Haklarını Uygulamak" Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmasında;

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Erkek Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi - Selim GEÇİT (Anka Üreten Kadın Derneği), Yerel Yönetimleri İzleme Çalışmaları - Zübeyde AKPINAR & Selma YAZICI (Günebakan Kadın Derneği), Siyasette Cinsiyet Eşitsizliği - Feminist Aktivist Ceren İNAN (TİP Mersin İl Örgütü Yöneticisi) ve Şiddet ve Şiddet Türleri - Psikolog  Helin ONUK (Mimoza Kadın Derneği) sunumları gerçekleştirilmiştir. Birçok STK temsilcisi ve aktivistin katıldığı atölye çalışması  değerlendirme anketi yapılarak tamamlanmıştır.         

9 Aralık 2023 tarihinde “İnsan Hakları Atölye Çalışması” Noax Hotel’de gerçekleştirildi. “Aktivistlerle İnsan Haklarını Uygulamak" Projesi kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmasında; Ayrımcılık Yasağı - Av. Ufuk Can MAHANOĞLU (Evrensel Haklar İçin Hukukçular Derneği), LGBTİ+’ lara Yönelik Hak İhlalleri - Erkan DEMİR (Mersin 7 Renk LGBT Derneği Proje Koordinatörü), İnsan Hakları Bağlamında Katılımcı Demokrasi Hakkı - Av. İlhan ÖNGÖR (Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği) ve İnsan Hakları Bağlamında Ayrımcılık Karşıtı Eşitlik Talebi - Av. Zilan KILIÇ (Anka Üreten Kadın Derneği) sunumların yanı sıra İnsan Haklarını Deneyimsel Öğrenme, Evrensel İnsan Hakları, Çoğulculuk, Ayrımcılık, Eşitlik vb. konu başlıklarında değerlendirmeler yapılarak görüş alışverişinde bulunulmuştur. 20 civarında STK temsilcisi ve aktivistin katıldığı atölye, değerlendirme ve anket çalışması ile tamamlanmıştır.

   Kent Hakkı Atölye Çalışması 18 Kasım 2023 tarihinde  Noax Hotel’de gerçekleştirildi.  İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenen “Aktivistlerle İnsan Haklarını Uygulamak" Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmasında; Kentin Kendi Hakkı - Ulaş BAYRAKTAR, Kentsel Haklar ve Hizmetlere Erişim - Av. Ezgi ÖZKAN,  Yaşadığımız Kentlerin Cinsiyeti ve Kadınların Kent Hakkı - Tuna ŞAHİN (ANKA Üreten Kadın Derneği) sunumların yanı sıra Kentin Cinsiyeti, Sağlık, Eğitim, Ulaşım, Çalışma Hakları, Yerel yönetimlerin hizmetleri, hizmetlere erişim gibi bir çok başlıkta kente dair sorunlar, çözüm önerileri ve insanca yaşanabilir bir kente dair beklentiler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Birçok STK temsilcisi ve aktivistin katıldığı atölye çalışması kent hakkı bağlamında Mersin’de ne olmasını isterdiniz grup çalışması önerileri ile tamamlanmıştır.

 

Derneğimiz tarafından yürütülen, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenen "Aktivistlerle İnsan Haklarını Uygulamak" Projesi 29 Ekim 2023 tarihinde Nous Cafe'de gerçekleştirilen Proje Tanıtım Toplantısı ve Aktivistlerle Tanışma Etkinliği ile faaliyetlerine başladı. Projesi kapsamında 28 kişinin katılımı  ile Hak temelli çalışan Sivil Toplum Kuruluşundan temsilciler, Meslek odaları, Belediyelerin Eşitlik Birimleri çalışanları ve ağırlıklı olarak aktivistlerden oluşan geniş yelpazede bir katılım ile  çalışmalar başlatıldı.  Proje ile 5 farklı tematik içerikte Atölye çalışmasının  (1.İnsan Haklarını Deneyimsel Öğrenme / Evrensel İnsan Hakları, Çoğulculuk, Ayrımcılık, Eşitlik Atölyesi, 2.Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Herkesi İlgilendiriyor Atölyesi, 3.LGBTİ Temel Kavramlar ve Farkındalık Atölyesi, 4.Kent Hakkı – Kentin Cinsiyeti / Sağlık, Eğitim, Kent ve Çalışma Hakları Atölyesi, 5. Ekonomik ve Sosyal Haklar Penceresinden Yoksulluk  Atölyesi ) gerçekleştirilerek sivil toplumun güçlenmesine katkı sunulması hedeflenmektedir.